Tervisepisik OÜ on Liikumistervise innovatsiooni klastri SportEST partner. Spordimeditsiini Sihtasutuse projekt EU49304 „Liikumistervise innovatsiooni klaster“

on perioodil 1.11.2015-30.10.2018 kaasrahastatud EAS-i Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist. www.sportest.eu


 



Description httpwwwstruktuurifondideepublicEL_Regionaalarengu_Fond_horisontaalnejpg

Voog. Tee ise koduleht!